Våra tjänster

Redovisning

Vi erbjuder ett komplett tjänsteutbud i vår redovisning där det är kundens behov som är vårt styrinstrument. Här är några av de tjänster vi erbjuder:

 • Löpande redovisning
 • Faktura och följesedelskontroll
 • Leverantörsbetalningar
 • Fakturering
 • Delårsbokslut
 • Årsbokslut
 • Årsredovisning
 • Deklarationer

Ekonomistyrning

M-Konsult erbjuder såväl färdiga paket som unika lösningar för företagets ekonomistyrning.
Här är några av de tjänster vi erbjuder:

 • Veckouppföljning per avdelning
 • Bonussystem
 • Budget
 • Benchmarking

För frågor kring de olika tjänsterna, kontakta gärna oss.